Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Trao nhà "mái ấm Công đoàn" cho Công đoàn viên trường MG Đông Thạnh