Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Công đoàn trường tặng quà tết cho Công đoàn viên