Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ ngày 04/01/2024 của Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc về Thực hiện mô hình thi đua năm 2024 chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.