Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Trường MG Đông Thạnh đã tổ chức Lễ tổng kết và lễ ra trường cho các bé năm học 2023-2024.