Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Clip hướng dẫn phụ huynh dạy trẻ trong mùa dịch

                                                      LÍP HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH DẠY TRẺ TẠI NHÀ
Tiết dạy cô Đoan

Tiết dạy cô Bảy

Tiết dạy cô Chi

Tiết dạy cô Chi

Tiết dạy cô Đoan

Tiết dạy cô Chi

Tiết dạy cô Đoan

Tiết dạy cô Út