Trường Mẫu giáo Đông Thạnh

Clip hướng dẫn phụ huynh chăm sóc giáo dục trẻ

                                         LÍP QUAY HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH CHĂM SÓC GIÁO DỤC TRẺ TẠI NHÀ
Tiết dạy cô Tâ
Tiết dạy cô Bảy

Tiết dạy cô Chi

Tiết dạy cô Chi

Tiết dạy cô Chi
Tiết dạy cô Đoan

Tiết dạy cô Lan AnhTiết dạy cố
Tiết dạy cô Lan Anh